Co je Windows 10?
Co je a jak funguje Windows 10?

Tady by se dalo začít tím, že widnows je operační sytém pro váš počítač, tablet, nebo telefon. Co vlastně ten operační systém je? To se dá lehce odvodit přímo z definice operačního systému. Operační systém je balík, soubor pravidel instruujících jednotlivé hardware součásti vašeho PC. Říká se, že procesor je srdcem počítače, ale bez operačního systému neudělá sám nic. Proto, aby začal něco počítat, potřebuje zadání a právě ta zadání obsahuje samotný Windows. Mnozí mohou namítat, že jednotka CPU před zavedením windows již s instrukcemi jiného systému. Ano, je to pravda. Protože existuje paměť se systémem, kterému se říká BIOS. Ten procesoru vysvětlí, co má dělat do doby, než se začne zavádět (načítat) samotný windows. Po něm přichází na řadu loader systému windows a začne jeho načítání. 

Ve chvíly, kdy se načte se vám zobrazí grafické uživatelské rozhraní, jemuž se říká shell. Odtud už můžete ovládat jednotlivé komponenty pomocí aplikací a programů, které by počítač bez systému nechápal. Teď se tedy dostáváme k hlavnímu proncipu fungování. Aplikace, nebo program který spustíte je skrze OS dále zpracováván jednotlivími HW komponentami. Samotné příkazy jdoucí z vaší ruky prostřednictvím myši, klávesnice, nebo jiného zařízení jsou aplikace, nebo program v roli překladatele a zapisovatele istrukcí systému podle jeho ravidel. Windows si pak už sám diriguje, co s jakou úlohou provede a hlavně jak.

Takto nějak vypadá vnitřek vašeho počítače. Jak co funguje není pro jeho obsluhu důležité vědět. Nejdůležitější je pro celkové pochopení znát principy.